علت سیاه کردن کارتریج چیست؟

علت سیاه کردن کارتریج چیست؟

کارتریج های جوهر پس از مدتی استفاده بدون تمیز کردن، بقایای جوهر راکد و توده ای در داخل آن می ماند. هنگامی که این اتفاق می افتد چاپگر جوهر ناامن را چاپ می کند و باعث می شود سند چاپ شده دارای رگه های سیاه، لبه های لکه دار و غیره باشد. علت سیاه کردن […]