چگونه بفهمیم کارتریج تمام شده؟ (برای همه پرینتر ها)

چگونه بفهمیم کارتریج تمام شده

اگر پرینت های شما محو یا لکه دار هستند ممکن است وقت آن رسیده است که کارتریج های جوهر خود را تعویض کنید. وقتی سطح جوهر رو به اتمام است احتمال خشک شدن رنگ داخل کارتریج وجود دارد  و نازل جوهر را مسدود کند. این بدان معنی است فشار زیادی به چاپگر یا درستگاه کپی […]